به سایت وکالت ندا شمس خوش آمدید
ندا شمسندا شمسندا شمس
02122595073
info@nedashams.com
تهران نوبنیاد پلاک 584 طبقه 3 واحد 6
ندا شمسندا شمسندا شمس

presidente Rafsanjani

Iran condanna a 5 anni la figlia dell'ex presidente Rafsanjani

presidente Rafsanjani

 

Registration for upcoming Assembly of Experts Elections
Iran condanna a 5 anni la figlia dell’ex presidente Rafsanjani
(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Faezeh Hachemi Rafsanjani, figlia dell'ex presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani, è stata condannata a 5 anni di carcere.

Lo ha annunciato la sua avvocata Neda Shams.

Iran condanna a 5 anni la figlia dell’ex presidente Rafsanjani

Ex deputata e militante per i diritti delle donne, Faezeh Hachémi Rafsanjani, 60 anni, era stata arrestata il 27 settembre a Teheran e rinchiusa nel carcere di Evin per aver incitato le persone a unirsi alle proteste scoppiate dopo la morte in custodia di Mahsa Amini.
La magistratura iraniana ha accusato la donna di "collusione contro la sicurezza del Paese, propaganda contro il sistema della Repubblica islamica e disturbo dell'ordine pubblico per aver partecipato a raduni illegali", ha precisato l'avvocata annunciato che la

sentenza "non è definitiva". (ANSA).

News link :ANSA


فائزه هاشمی 2
Iran Hands Ex-president’s Daughter Jail Time For ‘Propaganda’: Lawyer

Iran Hands Ex-president’s Daughter Jail Time For ‘Propaganda’: Lawyer

Iranian activist Faezeh Hashemi, daughter of former president Akbar Hashemi Rafsanjani, has been sentenced to five years over “propaganda” and acts against national security, her lawyer …

News link :barrons


Irão. Filha de ex-presidente Rafsandjani condenada a cinco anos de prisão

A filha do ex-presidente iraniano Akbar Hachemi Rafsandjani, detida em Teerão desde finais de setembro, foi condenada a cinco anos de prisão, decisão de que irá apresentar recurso, anunciou hoje o seu advogado.

Ex-deputada e militante dos direitos humanos, Faezeh Hachemi Rafsandjani foi detida em 27 de setembro e enviada para a prisão de Evine por ter incitado a população aos protestos no decurso do movimento de contestação desencadeado no país.”A minha cliente foi condenada a cinco anos de prisão pelo tribunal de primeira instância” indicou o advogado Neda Shams, citado pela agência noticiosa AFP.

Faezeh Hachemi, 60 anos, já tinha sido condenada anteriormente e por diversas ocasiões. No final de 2012, foi detida e condenada a seis meses de prisão por “propaganda” contra a República islâmica.

A justiça acusou Hachemi de “conluio contra a segurança do país, propaganda contra o sistema da República islâmica e perturbação da ordem ao participar em concentrações ilegais”, precisou a advogada.

“A decisão, que não é definitiva, foi-me comunicada na quarta-feira, e vamos contestá-la no prazo legal”, acrescentou Shams.

Em outubro, o porta-voz do poder judicial, Massoud Setayechi, anunciou que a ativista tinha já sido condenada “a 15 meses de prisão e a dois anos de pena suplementar incluindo a proibição de atividades na internet”.

Akbar Hachemi Rafsandjani, presidente entre 1989 e 1997, era um moderado que defendia a melhoria de relações com o ocidente.

Em paralelo, o advogado de dois jornalistas iranianos, detidos por terem divulgado publicamente a morte em detenção da jovem Masha Amini, foi libertado após mais de três semanas na prisão, anunciou um `media` local.

“Mohammad Ali Kamfirouzi foi libertado sob caução da prisão de Fashafouyeh”, a sul de Teerão, indicou o diário reformador Shargh.

O Irão enfrenta uma vaga de protestos desde a morte em 16 de setembro de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, após a sua detenção pela polícia da moralidade por uso incorreto do véu islâmico em público.

Detido em 14 de dezembro, segundo os `media` locais, Kamfirouzi é advogado de Elaheh Mohammadi, 35 anos, jornalista do diário Ham Mihan, e de Niloufar Hamedi, 30 anos, fotógrafo do jornal Shargh, detidos desde setembro.

A autoridade judicial indiciou-os em novembro por “propaganda contra o sistema” e “conspiração contra a segurança nacional”, por terem divulgado repetidamente o caso Masha Amini.

Segundo o Ham Mihan, 25 advogados iranianos foram “detidos por todo o país” desde o início das manifestações.

As autoridades iranianas qualificam geralmente os protestos de “tumultos” fomentados por “países e organizações hostis ao Irão”.

Teerão também insiste que centenas de pessoas, incluindo membros das forças de segurança, foram mortas durante os protestos, e milhares de manifestantes detidos. Quatro homens já foram enforcados em sentenças relacionadas com estes protestos, acusados pela morte de agentes dos serviços de segurança.

News link :RTP


Advocate: ževutio Irano prezidento dukra nuteista kalėti už “propagandą

Faezeh Hashemi / AP nuotr.
Faezeh Hashemi / AP nuotr.

L’activiste iranien Faezeh Hashemi, président du conseil d’administration d’Akbaro Hashemi Rafsandjani, est un homme politique qui a fait de la “propagande” pour la sécurité nationale et un agent de presse de l’AFP qui a été avocat.

F. Hashemi a commencé à se lever à Téhéran le 27 septembre, il y a eu de nombreuses manifestations dans tout le pays en protestant contre Mahsos Amini mirtis. « Un client doit avoir Hashemi avant de commencer ses études en s’attendant à ce que vous mettiez en place », – saké jos advokatė Neda Shams ir pridūrė, kad ketena skųsti nuosprendį.

Il y a 60 ans, la loi des militants des droits des femmes, buvo apkaltinta “sąmokslu devant la sécurité nationale, propagande devant l’Islamo respubliką ir viešosios tvarkos trikdymu seksavant nelegaliose sujinimuos”, sakéhi advokatė. “Apie služenu, kuris nýra galutinis, man pasinta trētsidienį, ir mes jīj apskųsime per lizųm estutemu terminą”, – pridūrė N. Shams.

Panašūs kaltinimai F. Hashemi buvo pasati ir sīra, 2012 m. ji buvo suimta ir nuteista kalėti sešės mišūn už « propagande avant l’Islamo respubliką ». Pernai spalį teismų atelis Massoudas Setayeshi sakhe, kad kovą jai buvo sikorana “15 mišiņi kalējimo ir dvejų metų tīmpoļoma paņiņa, y compris l’interdiction de l’utilisation d’Internet”.

Le père de Velionis F. Hashemi, ancien président entre 1989 et 1997, a vécu en 2017, mais il n’a jamais réussi à rivaliser avec l’ancienne Vakarais.

L’Irano Valdžia déclare, kad dėl protestų, kuiųs sempiri vadina „riaušėmis“, žuvo šimtai lanųvo, y compris la sécurité de ľajų narius, šištančiai buvo suimti. Keturiems sukums sukukta morti paonjita, ji sikkota dar 13-ai personnes.

News link : lrt-lt.translate.goog


پیام بگذارید

مشترک اخبار قوانین حقوقی ما شوید

برای دریافت آخرین اخبار ، به روزرسانی ها ، تبلیغات و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود ثبت نام کنید.
نه ممنون
مشترک اخبار قوانین حقوقی  ما شوید
پشتیبانی نداشمس

پشتیبانی نداشمس

به طور معمول در عرض یک ساعت پاسخ می دهم

زود برمیگردم

پشتیبانی نداشمس
به وبسایت رسمی ندا شمس خوش آمدید
شروع چت با:
chat